Gå till innehåll
Heby Ryttarförening
Heby Ryttarförening

Värdegrund

Heby ryttarförenings värdegrund

  • Hästen ska värnas med kunnande, kärlek och omsorg
  • Aktiviteter och utbildning ska präglas av kunnande, vilja att dela med sig, känslomässigt engagemang och en strävan mot att utöka kunskapsbredden i all sin verksamhet
  • Deltagande på lika villkor oavsett kunskapsbasis
  • Sportslighet och kamratskap.

Medlemmarnas åtaganden

  • Att vara en god förebild för alla andra medlemmar av Svenska ridsportförbundet och samarbeta med andra individer som du kommer i kontakt med som medlemsutövare, både i ord och handling.
  • Som medlemsutövare är du en förebild och ska föregå med gott exempel. Det innebär att du ska följa vår värdegrund, de åtagande och regler som vi kommit överens om. Att vi med respekt ska påminna varandra om dessa och om du inte känner till dessa, våga fråga: Det handlar även om att vi som idrottsutövare ska ha en hög grad av etik och sportsligt uppträdande mot andra människor och hästar.
  • Vid tillfällen när oenigheter uppstår ska vi utgå från att alla har samma värde i vår förening samt att allas önskan är att utvecklas tillsammans med våra hästar även om vi kommit olika långt i vår utveckling. Det vill säga att vi löser oenigheter genom samtal med varandra och inte på annat sätt.
  • Föreningen ska välkomna alla till stallet oavsett nationalitet, etiskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar.

För allas trevnad har vi nolltolerans mot alla former av kränkande behandling.

Vi accepterar aldrig kränkande tal, trakasserier eller påhopp, diskriminering, mobbning, hot eller våld.

Ser, hör, eller upplever du något av ovanstående så påkalla styrelsens eller personalens uppmärksamhet.

Välkommen till Heby ryttarförening!

Styrelsen, den 11 mars 2019

Publicerad: 2022-09-14

Senast uppdaterad: 2022-09-15

Författare: Judit Karin Jacobsen

Senast ändrad av: Judit Karin Jacobsen

Sponsorer

Besöksadress & Postadress

Heby RF - Ridsport
Annehill
74432 Heby

Kontakta oss

070 257 95 22
hebyryttarforening@outlook.com